Nhân viên Lễ tân

Tính chất công việc

Full-time

Tính chất công việc

Full-time

Tính chất công việc

Full-time

Tính chất công việc

Full-time

Tính chất công việc

Full-time

Tính chất công việc

Full-time

Tính chất công việc

Full-time

     
Mô tả công việc
 • Kiểm tra danh sách in/out hàng ngày, khách VVIP hoặc khách có nhu cầu đặc biệt.
 • Có mặt tại bàn Lễ tân hoặc tại sảnh để sẵn sàng hỗ trợ khách, đồng nghiệp và khách tham quan khi được yêu cầu.
 • Đảm bảo sự tiếp nhận và chuyển giao hành lý, trang thiết bị hiệu quả và đúng thời gian.
 • Gắn thẻ hành lý và trả lại phiếu nhận dạng cho khách và hỗ trợ khách mang hành lý đến quầy Lễ tân.
 • Giao thư tín, lời nhắn, kiện hàng, và hoa đến phòng khách.
 • Hỗ trợ khách lưu giữ hành lý hoặc lưu giữ hành lý khách để lại khách sạn.
 • Gửi báo cáo OCC và báo cáo Bộ phận Lễ tân hàng ngày.
 • Hỗ trợ các công việc theo yêu cầu của cấp trên
Yêu cầu công việc

Tính chất công việc

Full-time

Tính chất công việc

Full-time

Tính chất công việc

Full-time

Tính chất công việc

Full-time

Tính chất công việc

Full-time

Tính chất công việc

Full-time

Tính chất công việc

Full-time

     
Quyền lợi được hưởng
 • Làm việc theo ca, ca sáng: 06h-14h00; ca chiều: 14h00-22h00; ca tối: 22h00-06h00
 • Mức lương cạnh tranh:trao đổi, hỗ trợ phí gửi xe, cơm ca
 • Hỗ trợ dấu mộc cho thực tập sinh
 • Có cơ hội được đào tạo và phát triển cùng với chuỗi khách sạn quản lý bởi Alcove Management